Basiselementen van het Jiu Jitsu

Het jiu-jitsu is opgebouwd uit vele facetten. Om een gestructureerd beeld te krijgen van de (inter)acties tijdens een aanvals- en de daarmee gepaarde verdedigingshandeling, is het goed om de verschillende (basis)elementen te onderkennen.


Figuur 1 - Basiselementen van het jiu-jitsu.

Meer informatie over deze (basis)elementen is te verkrijgen door op een van de (basis)elementen te klikken in bovenstaande figuur.

In het kort komt het er op neer dat een beweging altijd in de basiselementen te onleden is. Als eerste zal uke altijd een aanval moeten maken. Binnen het jiu-jitsu is er een groot pakket aan 'basis'aanvallen gemaakt. Echter, omdat dit pakket zo'n uitgebreid aantal aanvallen bevat, is het geheel van alle basisaanvallen ook te zien als 'alle mogelijke aanvallen'. Als tori zich verdedigd op de aanval, zal tori eerst een beweging moeten uitvoeren om de aanval en kracht van uke te ontwijken en te neutraliseren. Hierbij gebruikt tori altijd een van de basisprincipes van bewegen, ofwel de basisbewegingen. Nadat tori de aanval en kracht van uke heeft ontweken en geneutraliseerd, gaat tori door met een vervolgtechniek. Deze technieken kunnen varieren van uke van zich afduwen tot het volledig controleren en/of uitschakelen van uke. Al deze mogelijke technieken vallen onder de noemer basistechnieken.

Het onderdeel toepassingen behelst het gebruik van de basisbeweging en basistechniek naar aanleiding van een basisaanval. Met andere woorden, de dynamische interactie tussen de verschillende basiselementen wordt samengevat in het deel toepassingen.

De uitvoering (van een toepassing) hangt af van de 'situatie'. Dat wil zeggen, komt de situatie vanuit de praktijk, of is het een formele oefeningen ofwel kata. Deze beiden situaties kunnen hun eigen specifieke manier van reageren of toepassen. Dit is dan ook de reden dat de toepassingen in deze vormen uitgevoerd kan worden.

Het kata in jiu-jitsu is een vak apart. Daarom zal er in dit deel niet verder op in worden gegaan, maar wordt hier verwezen naar het 'Kata' deel. Bij de bespreking van de technieken (waza), zal de praktijk als uitgangspunt gelden. Daarom zal ook dit deel hier niet verder besproken worden.